A legjobb ajánlatokÁr egy éjszakára egy főre

  • Biztonságos fizetés
  • Díjtalan foglalás
  • Ingyen szöveges üzenet/SMS küldés

Szerződési Feltételek

Jelen megállapodás a felhasználó (Ön), valamint az oldal üzemeltetője, a Dorms.com között érvényes.  A weboldal használatával Ön az oldal szabályait változtatás nélkül elfogadja és azokat a leírt módon követi. A lent megadott szabályok képezik a felhasználó és a weboldal üzemeltetője közötti szerződést.  Amennyiben Ön nem olvassa el, vagy nem fogadja el a lenti felhasználói feltételeket, kérjük, ne használja oldalunkat.  A honlap bármely oldalának használatával automatikusan elfogadja a szabályzatban foglaltakat.  ELŐZETES FELTÉTELEK EZEN OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁHOZ

  1. Ön megerősíti, hogy jogilag nagykorú és felelősségre vonható az oldal használatával kapcsolatban, beleértve, hogy Ön az oldal használatáért abban az esetben is felelősséggel tartozik, amennyiben egy harmadik személy jelentkezik be az Ön adataival.
  2. A nemzetközi utazásbiztonsági egyezmények alapján Ön kijelenti a Dorms.com-nak, hogy a következő országok egyikének sem állampolgára: Kuba, Irán, Szíria, Szudán, Burma, Észak-Korea; valamint tudomásul veszi, hogy jelen weboldal használata ezen országok állampolgárai számára illetve nevében, tilos.
  3. Jelen honlapot kizárólag a Szerződési Feltételekben foglaltak szerint használhatja.

 

FOGLALÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi feltételek minden, a honlapon található utazási szolgáltatás megrendelésre érvényesek.

(1) Megrendelés

A megrendelés során egy vissza nem térítendő előleg befizetésére kerül sor.  Ezen felül Ön felelős az Ön által megrendelt utazási szolgáltatások fennmaradó összegének a szolgáltató felé történő kifizetéséért, valamint minden a szolgáltatás során felmerülő, a szolgáltatót terhelő egyéb kiadás – mint szolgáltatási díjak, pótdíjak, adók – befizetéséért.

A foglalás során használja bankkártyáját.  A bankkártya használatával  beleegyezik abba, hogy amennyiben a foglalást nem mondja le 24 órával (illetve a szállás honlapján megadott időtartammal) a megbeszélt érkezési időpont előtt , vagy a megbeszélt időpontnál később érkezik meg a szállásra,  a szállást biztosító szolgáltató minden további közlés nélkül levonhat egy összeget bankkártyájáról.  Ez az összeg nem haladhatja meg egy éjszaka árát, kivéve, ha a szállásadó Szerződési Feltételeiben egyéb összeg nem szerepel, nem szállással kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozóan.  Amennyiben Ön a megadott időpontban nem érkezik meg a szállásra, az a szállásfoglalás törlését eredményezi.

A foglalással kapcsolatos minden egyéb módosítás közvetlenül a szállásadóval történik.

A foglalás során Önnek jelezni kell a szállásadó felé minden olyan fizikai, vagy mentális korlátozást, vagy állapotot, amely  Önt, vagy csoportjába tartozó bármely személyt érint, valamint jeleznie kell bármely a szolgáltatással kapcsolatos külön igényét.

(2) A foglalás visszaigazolása

A foglást a szállásadó megbízásából a Dorms.com igazolja vissza, azonban a további összegek befizetésével kapcsolatos ügyekért, illetve egyéb részletekért a szállásadó a felelős.

A Dorms.com azt ajánlja, hogy a foglalás pontos feltételeit nézze át és a foglalásban leírt szolgáltatások életbe lépése előtt egyeztessen a szállásadóval.

Bármely változtatás vagy lemondás esetén mindig adja meg a foglalás számát.

(3) A foglalás törlése

A Dorms.com semmilyen estben nem tartozik felelősséggel a foglalás törléséért, akár az Ön, akár a szállásadó részéről történik az.

A Dorms.com nem vonható felelősségre semmilyen plusz költség vagy veszteség esetén, legyen az az elszállásolás megváltoztatása, betegség, természeti katasztrófa, háború, sztrájk vagy bármi más esemény.  Az említett esetekkel kapcsolatos minden kiadás Önt terheli, kivéve ha a szállásadóval egyéb megállapodás jött létre.

A felmerülő problémák elkerülése érdekében a Dorms.com utasbiztosítás megkötését ajánlja.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A feltételeket és a weboldal használatát az ír törvények szabályozzák. E kötelezettségvállalás értelmében Ön elfogadja az Írország bíróságainak kizárólagos joghatóságát minden olyan jogvitában, amely e weboldal használatából adódhat, vagy azzal kapcsolatos, minden alkalommal, amikor a weboldalra lép.

Ön kijelenti, hogy a jelen Szerződési Feltételekkel, valamint a honlap használatával kapcsolatosan semmilyen üzleti, partneri vagy foglalkoztatási viszonyban nem áll a Dorms.com-al. A Dorms.com minden olyan feltételt betart, ami a meglévő jogszabályok szerint érvényes.  A Dorms.com a honlap felhasználóival szemben érvényesíti törvény által biztosított jogait.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek bármely szakasza érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, beleértve, de nem kizárólag a biztosíték lemondását és a felelősség korlátozását, akkor az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan szakasz helyére egy olyan új szakasz kerül, aminek tartalma szorosan illeszkedik az eredeti feltételekhez, és a Szerződési Feltételek többi része változatlan formában marad.

A jelen Szerződési Feltételek e weboldal tekintetében megállapodást képeznek Ön és a Dorms.com között.  Minden korábbi, illetve jelenleg érvényben levő értekezés vagy ajánlat helyebe lépnek, történjen az elektronikus úton, szóban vagy írásban Ön és a Dorms.com között. A Szerződési Feltételek nyomtatott vagy bármely elektronikus formában küldött változata egyforma mértékben elfogadott a bírósági vagy közigazgatási eljáráson alapuló vagy azzal kapcsolatos megállapodás során.  A jelen Szerződési Feltételekre ugyanazok a feltételek érvényesek, mint más, nyomtatott formában megjelent üzleti dokumentumokra illetve okmányokra.

Bár a Dorms.com nem ellenőrzi a honlap látogatóinak tevékenységét, a Szerződési Feltételek megsértést jelenti bármely, a weboldalról szerzett információval történő zaklatás, sértegetés, illetve az adatokkal történő visszaélés kapcsolatfelvétel, reklámozás, eladás, ajánlattétel céljából a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül.

 

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

A Dorms.com -ról

Felhívjuk figyelmét, hogy a Dorms.com nem garantálja, hogy a honlapon közzétett információkban nem szerepel, vagy nem fog szerepelni hiba.  A honlap használatával Ön elfogadja, hogy a szállás adataira, illetve minden egyéb tájékoztatásra vonatkozóan, beleértve a szervezett utazási szolgáltatásokat, a megadott információk pontatlanok lehetnek, illetve nyomdai hibákat tartalmazhatnak.

Minden, utazási szolgáltatásra vonatkozó, a honlapon keresztül történő foglalás Ön és a szolgáltató között létrejött, tehát nem a Dorms.com-al kötött megállapodás. A Dorms.com csak megkönnyíti a szállásadónál történő szállásfoglalás folyamatát. A Dorms.com nem része az Ön és a szolgáltató közötti szerződésnek és a szerződéssel kapcsolatosan Önnek sem közvetve, sem közvetlenül nem tartozik felelősséggel.

A foglalás előtt Önnek át kell néznie a szolgáltató általános szerződési feltételeit, valamint, hogy az Ön számára azok elfogathatóak vagy sem.

Sem a Dorms.com-ot, sem vezetőit, alkalmazottait, leányvállalatait vagy képviselőit NEM terheli felelősség bármilyen veszteségért vagy kárért, mely az ezen honlapon kínált információk, termékek, szolgáltatások és/vagy anyagok felhasználásából adódnak, beleértve de nem kizárólagosan, adat, jövedelem, profit, vagy lehetőség elvesztését; továbbá nem tartozik felelősséggel harmadik fél általi követelt közvetlen vagy közvetett kárér vagy felelősségért, még abban az esetben sem, ha a Dorms.com előre értesült ezen károk létrejöttének lehetőségéről.

Bár a Dorms.com minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az oldalon felsorolt szolgáltatások megfeleljenek az előírt szabványoknak, a szolgáltatások nem tekinthetőek a Dorms.com ajánlásaink, vagy azon állításnak, hogy a szolgáltatás mindenki számára megfelelő lesz.

Amennyiben a szolgáltatások nem felelnek meg az Ön igényeinek, a Dorms.com semmilyen estben nem vonható felelősségre.

HARMADIK FÉLRE VONATKOZÓAN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET

Ez a weboldal tartalmazhat olyan honlapokra vonatkozó linkeket, melyeket nem a Dorms.com által üzemeltet. Ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják.  A Dorms.com nem ellenőrzi és nem tartozik felelősséggel ezen oldalak tartalmáért. Bármilyen, a honlapon található, más honlapra vonatkozó hivatkozás nem jelenti egyetértésünket vagy bármilyen kapcsolatunkat azon honlapok fenntartóival. 

KÁRTALANÍTÁS

Ön elfogadja, hogy a Dorms.com-ot, leányvállalatait, partnereit, képviselőit és alkalmazottait nem terheli kártalanítási igény, beleértve az indokolt ügyvédi díjakat egyaránt, bármely, egy harmadik fél miatt, vagy a honlap használata következtében fellépő kárért.

NYILATKOZAT

JELEN HONLAPOT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. ÖN TELJES ANYAGI FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK MINDEN FELVILÁGOSÍTÁSÉRT, TERMÉKÉRT, SZOLGÁLTATÁSÉRT AMIT A HONLAPRÓL LETÖLT, FELHASZNÁL, ILLETVE AMENNYIBEN AZ ITT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRA UTAL VAGY TÁMASZKODIK.  ÖN ELFOGADJA, HOGY A Dorms.com-OT ÉS ANNAK HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSAIT ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓIT NEM TERHELI FELELŐSSÉG BÁRMELY KÁRÉRT MELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL VAGY ESETLEGES HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOKBÓL FAKAD. EZZEL LEMOND MINDEN, A SZERZŐDÉSEN VAGY EGYEBEN ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI KÉRELEMRŐL.

A HONLAPOT BÁRMELY FELHASZNÁLÓ HASZNÁLHATJA.  A Dorms.com NEM GARANTÁLJA, HOGY WEBOLDAL VAGY A KISZOLGÁLÓ SZERVER MINDEN ESETBEN HIBÁKTÓL MENTES LESZ, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A VÍRUSOKAT ÉS MÁS KÁROS ELEMEKET IS.  A Dorms.com NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS FERTŐZÉSÉRT, LEHALLGATÁSÉRT, JOGTALAN HOZZÁFÉRÉSÉRT, CSALÁSÉRT, LOPÁSÉRT, MEGVÁLTOZTATÁSÉRT, TECHNIKAI HIBÁÉRT, KIHAGYÁSÉRT, TÖRLÉSÉRT, MEGSZAKÍTÁSÉRT, KÉSEDELEMÉRT VAGY BÁRMILYEN OKÉRT AMI RAJTA KÍVÜL ÁLLÓ, ÉS AMI KÁROSÍTJA VAGY HATÁSSAL VAN AZ ADMINISZTRÁCIÓRA, BIZTONSÁGRA, IGAZSÁGOSSÁGRA, INTEGRITÁSRA ÉS BÁRMELY MÓDON A HONLAP HASZNÁLATÁVAL VAN KAPCSOLATBAN. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MEGENGEDETT KÉPVISELET, JÓTÁLLÁS, KÖVETELÉS AKÁR TÖRVÉNYES, VAGY EGYÉB MÓDON KERÜL KIFEJEZÉSRE EZENNEL KIZÁRÁSRA KERÜL, BELEÉRTVE A SZERVÍZZEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ÉS/VAGY ANYAGOK BÁRMELY CÉLRA TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI HASZNÁLHATÓSÁGÁT, AZ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓAN AZOK PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE, BÁRMELY MINŐSÉGRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGRE VONÁST.

A Dorms.com VALAMILYEN OKNÁL FOGVA NEM ÉRVÉNYESITI A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGY VAGY TÖBB SZABÁLYÁT, EZ NEM JELENTI AZT, HOGY LEMOND AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL.

ROVATOK

Jelen Szerződési Feltételekben a fejezetek csak gyakorlati okokból kerültek kialakításra és nem befolyásolják az egyes szakaszok jogi hatályát.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSITÁSA

A Dorms.com fenntartja a jogot a jelen Szerződési Feltételek, illetve a honlap tartalmának bármely okból, bármikor előforduló és előzetes bejelentés nélküli, illetve Ön, vagy bármely harmadik fél felé tartozó felelősség nélküli módosítására. Ez a jog nem érinti az Ön által a foglalás, vagy egyéb szolgáltatás során elfogadott Szerződési Feltételeket.

SZERZŐI JOG, KÖZLEMÉNY

Az információt, tartalmat, grafikát, szöveget, hangot, képeket, gombok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek és logók, (“Anyagok”) ezen az oldalon szerzői, védjegyi, adatbázisi jogvédelem alatt állnak, valamint egyéb tulajdonjogi, nemzeti és nemzetközi tőrvények vonatkoznak rájuk.  A Dorms.com vagy ennek licencadói fenntartják az Anyagokra vonatkozó minden jogot és szellemi tulajdonjogot.  Önnek nem áll jogában a honlapról származó információ, bármely megjelenő anyag, program, termék, vagy szolgáltatás megváltoztatása, másolása, terjesztés, továbbítása, megjelentetése, újra kiadása vagy árulása. Az itt leírtakat bármely egyéb módon értelmezni, és így bármely engedélyt, szerzői jogot vagy egyéb érdekeltséget illetve tulajdont a Dorms.com-tól és licenceadóitól harmadik félnek továbbítani tilos.  Ezen szabályok megszegése törvényes eljárást von maga után.

ADATVÉDELEM

A Dorms.com a teljes adatvédelmi politikája a Szerződési Feltételek részeként megtalálható weboldalunkon.

A Dorms.com a következő szabályok szerint működik:

Amennyiben Ön a mi honlapunkon foglal le, illetve vásárol utazási szolgáltatást, adatait továbbítjuk a harmadik fél részére.  Egyes részleteket mi is felhasználunk weboldalunk működtetéséhez, illetve hogy információkat küldjünk szolgáltatásainkról és termékeinkről.

Esetenként harmadik fél részére – szállások, egyéb ügynökségek – statisztikát készítünk ügyfeleinkről.  Ezek a statisztikák soha nem tartalmaznak személyes adatokat.

Amennyiben Ön úgy észleli, hogy a Dorms.com nem követi a megadott irányelveket, kérjük, kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül jelezze felénk, és mindent megteszünk a probléma feltárására és megfelelő javítására.

BÁRMELY KÉRDÉS ESETÉN VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

 

Dorms.com

Backpacker Hostel Dorms Limited

12 Lower Hatch Street, Dublin 2

Republic of Ireland

Incorporation number: 563854

VAT IE 3392829GH

Tel: +353 1 6392989